Våre tjenester

Uavhengig kontroll

Imperium summa AS gjennomfører uavhengig kontroll av alle obligatoriske fag jfr byggesaksforskriften § 14-2, 14-6 og 14-7.

Det skal gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med § 14-6 av fuktsikring ved søknadspliktig bygging av våtrom i boliger, når dette arbeidet omfattes av plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a eller b, og med lufttetthet i nye boliger

For bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3 er det krav om uavhengig kontroll, dels for prosjektering og dels for utførelse.

Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

Imperium summa AS har faglig ledelse for gjennomføring av uavhengig kontroll for følgende fag:

  • Våtrom og tetthet tiltaksklasse 1
  • Geoteknikk tiltaksklasse 2
  • Konstruksjonsikkerhet tiltaksklasse 3
  • Bygningsfysikk tiltaksklasse 3
  • Brannkonsept tiltaksklasse 3

SHA koordinator

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) stiller krav til at byggherren utpeker SHA-koordinator/er) for bygge- og anleggsprosessen.

Imperium summa AS har koordinatorer som har nødvendig kunnskap og praktisk erfaring fra bygge- og anleggsplasser. Dette gjelder både for prosjekteringsfasen og utførelsesfasen. De skal påse at det tas hensyn til SHA i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av arbeidene.