Imperium summa AS

Vi løfter kvaliteten.

Imperium summa AS gjennomfører uavhengig kontroll av alle obligatoriske fag jfr byggesaksforskriften § 14-2, 14-6
og 14-7. 

Det skal gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med § 14-6 av fuktsikring ved søknadspliktig bygging av våtrom i boliger, når dette arbeidet omfattes av plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a eller b, og med lufttetthet i nye boliger

For bygningsfysikk, konstruksjons-
sikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3 er det krav om uavhengig kontroll, dels for prosjektering og dels for utførelse.

Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

Imperium summa AS har faglig ledelse for gjennomføring av uavhengig kontroll for følgende fag: Våtrom og tetthet tiltaksklasse 1, Geoteknikk tiltaksklasse 2, Konstruksjonsikkerhet tiltaksklasse 3, Bygningsfysikk tiltaksklasse 3, Brannkonsept tiltaksklasse 3.

Våre samarbeidspartnere

Kontakt oss

Send oss en melding